Personuppgifter

Varje personlig uppgift som du lämnar till TMME via Toyota-sajten kommer bara
att användas av Toyota för att förbättra den service som Toyota tillhandahåller,
inklusive marknadsföring. TMME gör allt för att säkerställa att insamlande,
överföring och lagring av personliga uppgifter sker på ett säkert och betryggande
sätt såsom kan förväntas gällande handhavande av sådan information. TMME
kommer inte att överföra personliga uppgifter till tredje part, utom till andra
behöriga inom Toyotas distributionsnätverk. Du har rätt att när som helst få
tillgång till dina personliga uppgifter samt korrigera felaktigheter och invända
mot användningen av personliga uppgifter.

Då TMME inte är skyldigt att övervaka eller granska information som lämnas av
besökare på sajten och fråntar sig allt ansvar avseende sådan
användarinformation, förbehåller sig TMME rätten att då och då kontrollera
sådan information och ta bort den från sajten utan angivande av skäl.

Om cookies

Denna sajt använder en teknik med s k cookies för att kunna följa besökarens
spår på sajten. Denna teknik syftar till att registrera användarnas aktivitet på
sajten och att underlätta utvärderingar och förbättringar för att göra sajten mer
användbar för dig. Sajten använder dock inte denna teknik för att registrera
information om individuella användare, varför ingen information om just dig
kommer att sparas eller användas. Notera att du kan ställa in din egen
webbläsare så att den inte accepterar cookies eller varnar dig om cookies
används.

 

 

 

 

 

 

 

Toyotapartille.se är designad av Momo Jord